TƯ VẤN ĐẤU THẦU

TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

1.  Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Chi nhánh có được tham dự thầu không?.

 

2. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, trong trường hợp nhà thầu trước đó vẫn đủ khả năng thực hiện nhưng bên mời thầu muốn lựa chọn nhà thầu khác có được không?

 

3. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Giá hợp đồng trọn gói đối với hợp đồng tư vấn.

 

4. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Đề xuất nhân sự chủ chốt giống nhau trong hai gói thầu.

 

5. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Sai sót khi ghi tên gói thầu, tên nhà thầu trong thỏa thuận liên danh.

 

6. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Việc Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp Hợp đồng lao đồng của lao động và xác nhận bảo hiểm là có đúng quy định?

 

7. Tư vấn đấu thầu: Hướng dẫn tô chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu Quốc Gia

 

8. Tư vấn đấu thầu: Các bước cơ bản tổ chức lựa chọn nhà thầu

 

9. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Nhà thầu phụ có được ký hợp đồng trực tiếp và xuất hóa đơn cho Chủ đầu tư không?

 

10. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Đối với hợp đồng trọn gói, khi giá trị nghiệm thu vượt giá trị hợp đồng được ký kết thì có được thanh toán theo giá trị nghiệm thu không?

 

11. Xin hỏi Tư vấn đấu thầu: Khi một thành viên trong liên danh không hoàn thành hợp đồng thì thành viên còn lại có bị ảnh hưởng không?