DIỄN ĐÀN CHUYÊN MÔN

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

TIN TỨC

 

TIN TỨC S&DINVEST
1. S&D INVEST bảo vệ Hội đồng tài chính Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”

2. S&D INVEST bảo vệ thành công Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”

3. Tập huấn về công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

4. S&D INVEST xây dựng thành công Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020

5. Từ ngày 01/01/2018, tất cả các đơn vị tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

6. Bộ câu hỏi trắc nghiệm để các cá nhân tham khảo phục vụ công tác và thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

7. Bộ câu hỏi Tự luận để các cá nhân tham khảo phục vụ công tác và thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

8. Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2018