TỔNG QUAN

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

TIN TỨC

 

TIN TỨC S&DINVEST

 

1. S&D INVEST tổ chức lễ trao bằng nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân Hội.

 

2. S&D INVEST triển khai thực hiện dự án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”.

 

3. S&D INVEST bảo vệ Hội đồng tài chính Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”.

 

4. S&D INVEST bảo vệ thành công Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”.

 

5. Tập huấn về công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

 

6. S&D INVEST xây dựng thành công Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020.

 

7. Từ ngày 01/01/2018, tất cả các đơn vị tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

8. Bộ câu hỏi trắc nghiệm để các cá nhân tham khảo phục vụ công tác và thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

9. Bộ câu hỏi Tự luận để các cá nhân tham khảo phục vụ công tác và thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 10. Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2018.

 

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

1. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

 

2. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

 

3. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06 tháng 5 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

 

4. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 6 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

 

5. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT, ngày 14 tháng 2 năm 2015, Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

 

6. Thông tư số 11 /2015/TT-BKHĐT, ngày 27 tháng 10 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

 

7. Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08 tháng 09 năm 2015, Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

8. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2015, Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

9. Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

 

10. Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

 

11. Thông tư số 31/2014/TT-BYT, quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại Hồ sơ mời thầu mua thuốc

 

12. Từ ngữ trong quản lý và sử dụng ODA

 

13. Bối cảnh ODA Việt Nam 2011-2015

 

14. TTG chỉ thị về việc chấn chỉnh quản lý đấu thầu dự án ODA.